איסור הפליה, התאמות במקום העבודה, שכר ותנאי עבודה

.תעסוקה, דיור, חברה, השכלה, טיפול שיניים

סל שיקום מטעם משרד הבריאות הינו מסגרת סל השירותים הניתנים כשיקום עבור אנשים המתמודדים עם מוגבלויות נפשיות. מטרת השירותים הינה להגביר את יכולת ההשתלבות של נכי נפש בקהילה וליצור עבורם תשתית שיקומית מתאימה להתפתחות בתוך הקהילה, בדרגה מרבית של עצמאות, כבוד ואיכות חיים.

בשנת 2008 נחקק חוק לרון אשר נועד לאפשר למקבלי קצבאות לעבוד בשוק החופשי ועדיין לקבל קצבה.

מי שהוכר כנפגע נפש, זכאי לשירותי סל שיקום מטעם משרד הבריאות. במסגרת סל שיקום ישנם שירותים במגוון תחומי חיים כגון: דיור, תעסוקה, חברה ופנאי, השכלה ועוד, אשר מותאמים לכל אחד לפי צרכיו והעדפותיו.