לעבוד ולקבל קצבה
בשנת 2008 נחקק חוק לרון שמאפשר למקבלי קצבאות לעבוד בשוק החופשי ולקבל קצבה.
בעקבות הפעלת החוק, מקבל קצבת נכות שייצא לעבוד, יגדיל את הכנסתו, והסכום הכולל שיקבל מהעבודה ומהקצבה יהיה תמיד גבוה יותר מאשר הקצבה בלבד.