סל שיקום
סל שיקום הינו מסגרת סל השירותים הניתנים מטעם משרד הבריאות עבור זכאים נפגעי נפש.
מטרת השירותים הינה להגביר את יכולת ההשתלבות של מתמודדים נפגעי נפש בקהילה וליצור עבורם תשתית שיקומית מתאימה להתפתחות בתוך הקהילה, בדרגה מרבית של עצמאות, כבוד ואיכות חיים.
מי זכאי לסל שיקום
גילאי 18-65, אשר אושרה להם לפחות 40% נכות נפשית ע"י ביטוח לאומי.

כמו כן, זכאות אפשרית במקרים חריגים גם לאנשים אשר אינם מוכרים כבעלי אחוזי נכות מביטוח לאומי, ואשר יש בידם קביעה לאחוזי נכות תואמים שנערכה ע"י פסיכיאטר שהוסמך ע"י משרד הבריאות.
איך מגישים בקשה
בקשה לסל שיקום נעשית באמצעות הגשת טופס ע"י אחד מהגורמים הבאים:
  1. עובד סוציאלי מטפל
  2. מתאם טיפול בלשכת הפסיכיאטר המחוזי או בתחנה לבריאות הנפש
  3. גורם מטפל מקצועי אחר בתחום בריאות הנפש
  4. במידה ואין אחד מהגורמים הנ"ל, ניתן לפנות באופן עצמאי
    לרכזי סל שיקום המחוזיים.
מילוי טופס הבקשה ייעשה במשותף ע"י המתמודד והגורם המטפל.
לטופס הבקשה יש לצרף מסמכים וחוות דעת כמפורט בו.

לאחר הגשת טופס הבקשה לשירותי סל שיקום, מתכנסת וועדה בנוכחות המתמודד הפונה, אשר מטרתה להתאים את השירותים השונים באופן מיטבי ולשביעות רצונו של הפונה.