זכויות עובדים בעלי מוגבלות
לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998, אדם עם מוגבלות הוא זה שיש לו לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בגללה תפקודו מוגבל באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.

איסור הפליה
אסור למעסיק להפלות עובד על רקע הנכות או המגבלה ממנה סובל, או על רקע נכות של בן משפחה של העובד. האיסור מייחס לנושאים כמו קבלה לעבודה, תנאי עבודה, קידום בעבודה, הכשרות, פיטורים ופיצויים, הטבות בגין פרישה.

יחד עם זאת, הכישורים והיכולות של המועמד לעבודה, לרבות הפיזיים, צריכים להתאים לתפקיד המיועד ולכן העדפת עובד ללא מוגבלות אינה בהכרח הפלייה.
התאמות במקום העבודה
לפי החוק, על מעסיק שבחר להעסיק עובד בעל מוגבלות, לבצע התאמות בסביבת העבודה עד כמה שניתן ומבלי שהדבר יטיל על המעסיק נטל כבד מדי.

ההתאמות הנדרשות מתייחסות להתאמת מקום העבודה, הציוד שבו, דרישות התפקיד, שעות העבודה, מבדקי קבלה לעבודה, הכשרה והדרכה, נוהלי עבודה.

החוק נועד לעמוד על זכויות עובדים בעלי מוגבלות, אך עדיין לוקח בחשבון את המעסיק ולכן מגדיר את ביצוע ההתאמות במידה סבירה ולפי יכולתו של המעסיק ברמה הכספית תוך התחשבות בגודל העסק, היקף פעילותו, מספר העובדים וכדומה.

בתנאים מסוימים, המדינה משתתפת במימון ביצוע ההתאמות במקום העבודה.
שכר ותנאי עבודה
לעובדים בעלי מוגבלות יש זכות להתפרנס ככל אדם. בהיעדר קביעה אחרת על המעסיק לשלם לעובד בעל המוגבלות שכר שאינו נמוך משכר המינימום הקבוע בחוק: 5,000 ₪ לחודש או 26.88 ₪ לשעה. כמו כן עליו להחיל את כל התנאים המתקיימים מכורח יחסי עובד מעביד לרבות מניין ימי חופשה ומחלה, הפרשות לקופות גמל וכו׳.

יחד עם זאת, עובד בעל מוגבלות אשר תפוקת העבודה שלו נמוכה בהשוואה לתפוקה נורמטיבית ממוצעת, יכול להשתכר בשכר מותאם לפי התפוקה. כלומר, שכר המינימום של העובד בעל יכולת התפוקה המופחתת, יהיה באותו שיעור התפוקה, לדוגמא: תפוקה של 50%,
שכר המינימום יהיה 50% גם הוא. יתר תנאי ההעסקה נשארים ללא שינוי.

כדי לקבוע רמת תפוקה יש להזמין ועדת התאמה של משרד הכלכלה לצורך ביצוע אבחון ומתן האישור הרשמי. ללא אישור ממשרד הכלכלה אסור לפגוע בשכר של עובד בעל מוגבלות.

צרו קשר, ונעזור לכם להגיש בקשת להתאמת שכר